Để tham dự Hội nghị Đại hội đồng GEF, các phóng viên báo chí phải được cấp phép bởi cơ quan chức năng của Việt Nam. Yêu cầu đăng ký có thể được gửi trực tuyến bằng cách nhấp vào đây.

* Các phóng viên báo chí thực hiện đăng ký các bước theo hướng dẫn

Hướng dẫn của Chính phủ Việt Nam:
Các nhà báo nước ngoài muốn đến thăm Việt Nam trong thời gian này nên điền vào mẫu (Mẫu 01 / BC-BNG), đính kèm một trang ảnh hộ chiếu và gửi các tài liệu này cho Trung tâm Báo chí Nước ngoài.
Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về quy trình đăng ký tại này trên trang web của Trung tâm báo chí nước ngoài, Xem tại đây
Xin lưu ý rằng quá trình cấp phép có thể mất tối đa 10 ngày làm việc.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đăng ký phương tiện và / hoặc muốn gửi tài liệu để được công nhận, vui lòng chuyển câu hỏi của bạn tới chofer@thegef.org