Furama Resort, Da Nang – Ariyana Conference Center

Địa chỉ: 105 Võ Nguyên Giáp, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

84-236-3847 333/888 | salesdirector@furamavietnam.com