• Ngày 1

  Thứ Bảy, 23/06/2018
  - Các Phiên họp song song cấp kỹ thuật của GEF
 • Ngày 2

  Chủ nhật, 24/06/2018
  – Phiên họp Hội đồng GEF
  – Các sự kiện song song bên lề (7 sự kiện)
 • Ngày 3

  Thứ Hai, 25/06/2018
  – Các Phiên họp song song
  – Phiên họp Hội đồng GEF
  - Các sự kiện bên lề song song (18 sự...
 • Ngày 4

  Thứ Ba, 26/6/2018
  – Các Phiên họp song song
  – Các sự kiện bên lề song song (7 sự kiện)
  – Diễn đàn CSO và Các...
 • Ngày 5

  Thứ Tư, 27/6/2018
  - Phiên họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6
  - Hội nghị bàn tròn cấp cao
 • Ngày 6

  Thứ Năm, 28/06/2018
  – Phiên họp Đại hội đồng GEF 6 và Hội nghị bàn tròn cấp cao
 • Ngày 7

  Thứ Sáu, 29/06/2018
  - Thăm quan thực địa các dự án do GEF tài trợ