Thứ Bảy, 23/06/2018
- Các Phiên họp song song cấp kỹ thuật của GEF

NGÀY 1 (THỨ BẢY, 23/06/2018)

Buổi sáng - Các Phiên họp song song cấp kỹ thuật của GEF

09:00 - 12:30

Họp Ban Tư vấn khoa học và kỹ thuật (STAP)

Ariyana 1A, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Hội đồng Tổ chức chính trị - xã hội GEF

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 1: Đông Phi

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 2: Đông Âu

Sông Hàn 1, ICP, Khách sạn Furama

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 3: Tây Phi

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 4: Carribe

Ballroom 1B, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 5: Braxin, Colombia, Ecuador

Sơn Trà, ICP, Khách sạn Furama

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 6: Trung bộ châu Mỹ và Venezuala

Non Nước 1, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 7: Nam Á

Huế, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 8: Bắc Phi

R3 Tầng G, Hầm, Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 9: Bờ biển Tây Phi

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 10: Tây Á

Sông Hàn 2, ICP, Khách sạn Furama

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 11: Đông Á

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 12: Nam Phi

R4 Tầng G, Hầm, Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 13: Trung Phi

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 14: Các đảo Thái Bình Dương

Beach Lounge, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 12:30

Họp Nhóm cử tri GEF 15: Nam Nam Mỹ

Non Nước 2, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

Ăn trưa (GEF)

Nhà hàng Indochina, Furama

Buổi chiều - Các Phiên họp song song cấp kỹ thuật của GEF

14:00 - 18:00

Họp Ban Tư vấn khoa học và kỹ thuật

Ariyana 1A, Tầng 1 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Hội đồng Tổ chức chính trị - xã hội GEF

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 2: Đông Âu

Sông Hàn 1, ICP, Khách sạn Furama

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 3: Tây Phi

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 9: Bờ biển Tây Phi

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 13: Trung Phi

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 1: Đông Phi

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 12: Nam Phi

R4 Tầng G, Hầm, Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 8: Bắc Phi

R3 Tầng G, Hầm, Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri GEF 10: Tây Á

Sông Hàn 2, ICP, Khách sạn Furama

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri Nam Mỹ và Nam Nam Mỹ

Non Nước 1 & 2, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri các đảo Carribe và Thái Bình Dương

Ballroom 1B, Tầng 1 Ariyana

14:00 - 18:00

Họp Nhóm cử tri Đông và Nam Á

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

14:00 - 18:00

Cuộc họp do Bỉ chủ trì

Sơn Trà, ICP, Khách sạn Furama

15:00 - 17:00

Cuộc họp điều phối các nhà tài trợ

Beach Lounge, Tầng 1 Ariyana


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.