Chủ nhật, 24/06/2018
– Phiên họp Hội đồng GEF
– Các sự kiện song song bên lề (7 sự kiện)

NGÀY 2 (CHỦ NHẬT, 24/06/2018)

Buổi sáng - Phiên họp Hội đồng GEF

09:00 - 12:30

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

Buổi trưa - Các sự kiện song song bên lề (08 sự kiện)

12:30 - 14:00

SE2.01: Sạch, mát, thông minh: Chiến lược hệ thống lương thực và khái niệm dây chuyền lạnh để tăng cường tính chống chịu với BĐKH

Chủ trì: UNIDO

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.02: CBIT: Tăng cường năng lực quốc gia để đáp ứng yêu cầu về minh bạch

Chủ trì: CI, FAO, UNDP, Chương trình Môi trường LHQ

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.03: Cơ sở hạ tầng bền vững - Xây dựng đổi mới và chuyển động toàn cầu để phòng tránh mất ĐDSH và suy thoái hóa rừng từ đầu tư cơ sở hạ tầng

Chủ trì: ADB

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.04: Tư vấn về các hướng dẫn thực hiện chính sách của GEF về sự tham gia của các bên có liên quan

Chủ trì: GEF

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.05: Đối thoại đa bên về các thành phố khu vực Đông Nam Á về chuyển đổi thành công hướng tới cơ chế khí hậu Paris sau năm 2020

Chủ trì: JICA

Huế, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.06: Hệ thống năng lượng đô thị

Chủ trì: Chương trình Môi trường LHQ

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.07: Các diễn đàn cho người dùng hỗ trợ đạt được mục tiêu giảm thiểu suy thoái đất

Chủ trì: UNCCD, CI

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

SE2.08: Người bản địa và GEF

Chủ trì: GEF

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

12:30 - 14:00

Ăn trưa (GEF)

Nhà hàng Indochina, Furama

Buổi chiều - Phiên họp Hội đồng GEF

14:00 - 19:00

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

Buổi tối - Các sự kiện song song bên lề (07 sự kiện)

18:00 - 19:30

SE2.09: Mục tiêu thiên niên kỉ số 15 về đất đai trên trái đất: đôi đa hóa lợi ích toàn về đất khô cằn

Chủ trì: CI, FAO và UNCCD

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE2.10: Tận dụng lợi ích môi trường toàn cầu thông qua đổi mới công nghệ sạch và kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như khởi nghiệp

Chủ trì: UNIDO

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE2.11: An ninh môi trường

Chủ trì: STAP

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE2.12: Cân bằng nhu cầu tăng lương thực và bền vững ở các nước đang phát triển

Chủ trì: IFAD

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE2.13: Quy hoạch không gian cho các khu bảo tồn để ứng phó với BĐKH

Chủ trì: CI và STAP

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE2.14: Nhân rộng Chương trình tài trợ nhỏ của GEF: Kinh nghiệm từ Danh mục Quỹ Thích ứng

Chủ trì: Quỹ Thích ứng

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE2.15: Bài học từ các Diễn đàn Quỹ của GEF

Chủ trì: GEF

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

19:30 - 21:00

Ăn tối (thành viên Hội đồng GEF)

Khu vực ngoài trời - Đối diện Beach Lounge Ariyana


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.