Thứ Hai, 25/06/2018
– Các Phiên họp song song
– Phiên họp Hội đồng GEF
- Các sự kiện bên lề song song (18 sự kiện)

NGÀY 3 (THỨ HAI, 25/06/2018)

Buổi sáng - Các Phiên họp song song

08:30 - 12:30

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

12:30 - 14:00

Ăn trưa (GEF)

Nhà hàng Indochina, Furama

Buổi trưa - Các sự kiện bên lề song song (08 sự kiện)

12:00 - 13:30

SE3.01: Lợi ích môi trường toàn cầu: Kinh tế tuần hoàn có thể làm được gì?

Chủ trì: UNIDO

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.02: Huy động đầu tư để nhân rộng lợi ích môi trường toàn cầu: Kinh nghiệm từ MDBs

Chủ trì: ADB, AfDB, EBRD, IADB và WB

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.03: Các giải pháp dựa vào tự nhiên - Kinh nghiệm của GEF và đổi mới dựa vào tự nhiên và các cách tiếp cận tổng hợp để ứng phó với BĐKH và thảm họa thiên nhiên

Chủ trì: ADB

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.04: Giảm chặt phá rừng từ chuỗi cung cấp hàng hóa - Từ cam kết đến hành động, kinh nghiệm từ GEF GGP

Chủ trì: GGP

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.05: Xây dựng mối quan hệ đối tác với người bản địa để sử dụng bền vững đa dạng sinh học của thế giới

Chủ trì: CI

Huế, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.06: Hợp tác nhiều bên có để đảm bảo cảnh quan lúa gạo tổng hợp

Chủ trì: FAO và Chương trình Môi trường LHQ

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.07: Cách tiếp cận tích hợp: chúng ta biết gì và đi đâu?

Chủ trì: IFAD

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

12:00 - 13:30

SE3.08: Khởi động về giới và các khóa đào tạo trực tuyến về môi trường

Chủ trì: GEF

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

Buổi chiều - Phiên họp Hội đồng GEF

14:00 - 18:00

Phiên họp Hội đồng GEF lần thứ 54

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

Buổi tối - Các Sự kiện song song bên lề (07 sự kiện)

18:00 - 19:30

SE3.09: Phát triển công nghiệp bền vững ở VN: Ý tưởng khu công nghiệp sinh thái

Chủ trì: Bộ KHĐT, UNIDO và VASS

Hội An 1, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE3.10: Xây dựng khả năng chống chịu của đất khô cằn thông qua LDN

Chủ trì: IUCN

Hội An 2, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE3.11: Tài trợ nhỏ, Ảnh hưởng lớn

Chủ trì: Chương trình tài trợ nhỏ (SGP)

Mỹ Sơn 1, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE3.12: Bảo tồn đất ngập nước Pantanal

Chủ trì: WWF

Mỹ Sơn 2, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE3.13: Tích hợp ĐDSH trong ngành nông nghiệp

Chủ trì: FAO, CBD, và Mexico

Phong Nha, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE3.14: Chương trình cảnh quan bền vững khu vực Amazon

Chủ trì: WB và WWF

Hạ Long, Tầng 2 Ariyana

18:00 - 19:30

SE3.15: Khởi động mô hình học trực tuyến của GEF

Chủ trì: GEF

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.