Thứ Tư, 27/6/2018
- Phiên họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6
- Hội nghị bàn tròn cấp cao

NGÀY 5 (THỨ TƯ, 27/06/2018)

Buổi sáng  - Phiên họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6

08:30 - 13:00

Phiên họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

08:30 - 09:30

Phiên Khai mạc

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

09:30 - 09:40

Chụp ảnh đại biểu

 

10:00 - 13:00

Phiên họp Đại hội đồng GEF 6 (tiếp tục)

Bộ trưởng Bộ TNMT - Chủ tịch Hội nghị chủ trì

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

13:00 - 14:30

Ăn trưa (tất cả đại biểu khác)

ICP, Furama

13:00 - 14:30

Ăn trưa (VIP: GEF CEO, VIPs, và Bộ trưởng)

Ocean Ballroom, Furama

Buổi chiều - Phiên họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6 và Hội nghị bàn tròn

14:30 - 18:00

Phiên họp Đại Hội đồng GEF 6 (tiếp tục):

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

14:30 - 18:00

Các Phiên thảo luận bàn tròn cấp cao song song (RT)

 

14:00 - 18:00

RT1: Lương thực, khôi phục và sử dụng đất

 

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

14:00 - 18:00

RT2: Các thành phố bền vững

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

14:00 - 18:00

RT3: Kinh tế xanh lam

 

Ballroom 1B, Tầng 1 Ariyana

14:30 - 16:00

RT4: Hợp tác để thực hiện chương trình nghị sự 2030

Hội An 1+2, Tầng 2 Ariyana

14:30 - 16:00

RT5: Các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học

 

Hội An 1+2, Tầng 2 Ariyana

 

16:00 - 18:00

RT6: Kinh tế tuần hoàn

Mỹ Sơn 1+2, Tầng 2 Ariyana

16:00 - 18:00

RT7: Rác thải nhựa đại dương

Mỹ Sơn 1+2, Tầng 2 Ariyana

19: 00 - 22:00

Tiệc chào mừng của Chính phủ VN

Khách sạn Sheraton


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
      Tin đã đăng