Thứ Năm, 28/06/2018
– Phiên họp Đại hội đồng GEF 6 và Hội nghị bàn tròn cấp cao

NGÀY 6 (THỨ NĂM, 28/06/2018)

Buổi sáng - Phiên họp Đại hội đồng GEF 6 và Hội nghị bàn tròn cấp cao

09:00 - 12:30

Phiên họp Đại hội đồng GEF lần thứ 6 (tiếp tục)

Phó Chủ tịch GEF chủ trì

Phát biểu của các trưởng đoàn

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 12:30

Các Phiên thảo luận bàn tròn cấp cao song song (RT)

 

09:00 - 12:30

RT8: Cảnh quan bền vững Amazon và Congo

Ballroom 3, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 12:30

RT9: Ngăn chặn độc hại hóa chất: Chuyển đổi công nghiệp hóa chất

Ballroom 1A, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 12:30

RT10: Động vật hoang dã

Ballroom 1B, Tầng 1 Ariyana

09:00 - 10:30

RT11: Giới và môi trường

Hội An 1+2, Tầng 2 Ariyana

09:00 - 10:30

RT12: Đổi mới trong năng lượng sạch

Hội An 1+2, Tầng 2 Ariyana

11:00 - 12:30

RT13: Tài chính bảo tồn

Mỹ Sơn 1+2, Tầng 2 Ariyana

11:00 - 12:30

RT14: Đất khô cằn bền vững

Mỹ Sơn 1+2, Tầng 2 Ariyana

12:30 - 14:00

Ăn trưa (tất cả đại biểu khác)

ICP, Furama

12:30 - 14:00

Ăn trưa (VIP: GEF CEO, VIPs, và Bộ trưởng)

Ocean Ballroom, Furama

14:00 - 18:00

Phiên họp Đại Hội đồng GEF lần thứ 6 (tiếp tục)

Ballroom 2, Tầng 1 Ariyana

18:00 - 18:30

Họp báo

Beach Lounge, Tầng 1 Ariyana


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
      Tin đã đăng