Thứ Sáu, 29/06/2018
- Thăm quan thực địa các dự án do GEF tài trợ

NGÀY 7 (THỨ SÁU, 29/06/2018)

Nhóm 1: Thăm khu Công nghiệp Hòa Khánh (UNIDO/GEF)

08:00 - 11:30

100 đại biểu

Khu Công nghiệp Hòa Khánh

14:00 - 16:30

100 đại biểu

Khu Công nghiệp Hòa Khánh

Nhóm 2: Thăm Dự án xử lý rác thải cộng đồng tại Hội An, Quảng Nam (SGP/UNDP/GEF)

07:30 - 14:30

50 đại biểu

Hội An, Quảng Nam

Nhóm 3: Thăm Dự án bảo tồn cua đá Cù Lao Chàm (SGP/UNDP/GEF)

07:30 - 16:00

30 đại biểu

Cù Lao Chàm, Quảng Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

     Bình luận


    Mã xác thực không đúng.
      Tin đã đăng