Dự án “Xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An” được GEFSGP hỗ trợ thực hiện nhằm mục đích đáp ứng được phần nào mục tiêu lâu dài trong chiến lược quản lý rác thải tại thành phố Hội An, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững di sản văn hóa thế giới ở Hội An.

 

 

Hội An là thành phố du lịch, hàng ngày có khoảng 75 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, chợ, trường học, cơ quan và đường phố, nơi công cộng. Rác thải sinh hoạt được nhìn nhận theo 3 loại cơ bản, gồm rác tái chế được thu gom bởi người thu mua ve chai và bán lại cho cơ sở thu mua phế liệu; rác khó phân hủy sinh học và rác dễ phân hủy sinh học. Trước đây, hầu như toàn bộ rác thải phát sinh không được tách loại thành từng nhóm riêng biệt mà bị trộn lẫn nhau.

Việc thu gom rác thải chủ yếu do công ty công trình công cộng của thành phố Hội An, các tổ thu gom tự quản và đội ngũ những người thu mua ve chai của địa phương đảm nhiệm. Ngoài ra, rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An vẫn còn một lượng đáng kể phát tán không kiểm soát được một cách tự do ngoài môi trường chung quanh như tại các bãi đất “hoang”, sông ngòi, bãi biển...

Dự án “Xây dựng mô hình xã hội hóa công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An” được GEFSGP hỗ trợ thực hiện nhằm mục đích đáp ứng được phần nào mục tiêu lâu dài trong chiến lược quản lý rác thải tại thành phố Hội An, góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững di sản văn hóa thế giới ở Hội An. Đồng thời đáp ứng được các mục tiêu cụ thể: (1) Tăng cường xã hội hóa công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An; (2) Xây dựng mô hình thu gom, xử lý và phân loại rác thải sinh hoạt với sự tham gia của cộng đồng và người dân, các đại lý phế liệu và người thu mua ve chai; (3) Tổng kết, đánh giá kết quả, phổ biến nhân rộng mô hình, khuyến nghị về chính sách.

 

 

Sau khi dự án kết thúc, địa phương tếp tục xây dựng Cẩm Thanh là một xã điểm, toàn diện, đáp ứng được mong đợi của Thành phố là xây dựng Cẩm Thanh khu du lịch sinh thái của Thành phố. Đồng thời, tếp tục mở rộng các mô hình ra các địa phương khác như Thanh Hà, Minh An, Cẩm Kim.

Kết quả dự án xây dựng mô hình xã hội hóa quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An hiện đang được hỗ trợ phát triển bởi các nghiên cứu khoa học phục vụ học tập cho các sinh viên của các trường đại học tại địa phương, khu vực và quốc gia. Một số chương trình hợp tác quốc tế như JICA cũng đã tếp cận và liên kết với thành phố Hội An nhằm tếp tục nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường đặc biệt là quản lý rác thải sinh hoạt đối với thành phố văn hóa du lịch và sinh thái này.

Huy động được sự tham gia của các tổ chức/cá nhân trong công tác quản lý rác thải sinh hoạt tại thành phố Hội An; Năng lực quản lý rác thải sinh hoạt được tăng cường cho chính quyền các xã, phường và các tổ chức quần chúng trong thành phố Hội An;

Các mô hình cộng đồng thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt được tếp tục triển khai và hoàn thiện, đúc kết kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng trên địa bàn thành phố Hội An; Một đội ngũ những người thu mua ve chai được tổ chức thành hội, nhóm (5 nhóm, mỗi nhóm 10 người) có năng lực phát triển ngành nghề trên cơ sở nâng cao lượng rác sinh hoạt thu mua hàng ngày;

Các nhóm thu mua ve chai được hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để thực hiện các kế hoạch hành động; Tài liệu kỹ thuật của dự án và báo cáo khuyến nghị về chính sách được biên soạn, nghiệm thu và phổ biến.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan